Proloog

In de eerste jaren van ons ‘zeilleven’ was ons logboek uitsluitend gevuld met nautische gegevens. Over de tochten zelf werd ook wel iets op papier gezet, maar dat is in de loop van de jaren grotendeels weggeraakt. Onlangs kwam echter een deel van deze gedachtenspinsels weer boven water. Het werd indertijd geschreven op in tweeën gesneden printerpapier, met aan de zijkant de bekende transportgaatjes. Het document bevatte in totaal 29 velletjes, aan elkaar gehecht met een aantal verroeste nietjes.  De velletjes zijn  met verschillende pennen bomvol geschreven compleet met de nodige doorhalingen en verbeteringen. Waarschijnlijk met als doel het ooit eens ergens definitief vast te leggen.

De titel:  Vakantie 1981,  Met de kwarttonner naar Denemarken en Zweden

Welnu, na 39 jaar heb ik het opgenomen op deze website, vrijwel ongewijzigd en even langdradig  opgeschreven als toen.

Dit artikel is gepubliceerd in categorie 1981 - Zweden.